Završni događaj


Objavljeno dana 13.07.2020


Završni događaj online! Rezultate naseg projekta "Mlade žene, inicijatorke društveno-ekonomskih promena", predstavili smo svim vaznim akterima naseg društva! U sledećem postu, možete pogledati šta smo i kako uradili tokom trajanja projekta koristeći savremene alate. Projekat podržao i finansirao UNMIK - United Nations Mission in Kosovo

47das416ads56ads56sadasdasdas.png

415sad4514a5ds54ads.png

Havijera.png

mila.png

Jelena.png

5ad56s451das451das415das415ads.png