ANGAŽOVANJE ŽENA DA PREDVODE I OSMIŠLJAVAJU REŠENJA U ZAJEDNICI


Objavljeno dana 04.02.2020


ANGAŽOVANJE ŽENA DA PREDVODE I OSMIŠLJAVAJU REŠENJA U ZAJEDNICI RADI UNAPREĐENJA DRUŠTVENIH I EKONOMSKIH PROMENA

Jelena.jpg

Aplikaciona forma / Srpski

Prijava se podnosi na info@poslovnicentarzvecan.org.