Poslovni Centar Zvečan

Poslovni Centar Zvečan je nevladina organizacija osnovana 2010. godine sa sedištem u Zvečanu. Mi smo specijalizovana institucija koja se fokusira na ekonomski razvoj, poljoprivredni razvoj i održivo zapošljavanje, sa posebnom pažnjom koja se posvećuje obrazovanju i zapošljavanju mladih, žena, manjinskog stanovništva i marginalizovanih grupa u regionu Severnog Kosova.


VIZIJA

"Razvijeno preduzetništvo na severu Kosova"


MISIJA

Da stvorimo poslovno okruženje koje pruža mnoštvo mogućnost.

Naši ciljevi se postižu korišćenjem nekoliko metoda i strategija:

 • Podrška ekonomskom razvoju privatnog sektora grantovima, sa posebnim fokusom na proizvodnju, usluge, poljoprivredu i turizam;
 • Podrška ekonomskom razvoju privatnog sektora uz poslovnu podršku i savete specijalizovanih stručnjaka za različita pitanja (poslovna administracija, lokalno zakonodavstvo, pristup finansiranju i podršci, uvođenje standarda, razvoj kompanije i drugo);

Training schemes specially developed for our beneficiaries:

Šeme obuke posebno razvijene za naše korisnike:

 • Šeme obuke za start-up preduzeća sa posebnom pažnjom na mlade, žene, manjisko stanovništvo i marginalizovane grupe. Ovo je posebno važno, jer smatramo da je podrška ovom stanovništvu presudna prekretnica za dalji ekonomski razvoj regiona,
 • Šeme obuke za postojeće kompanije;
 • Šeme poslovne konkurencije za start-up preduzeća i pojedince, kojima se dodeljuju simbolične stipendije za razvoj uspešnih poslovnih planova. Učesnici se dalje ohrabruje da traže i stvaraju poslovne kontakte kroz business-2-business sastanke, koristeći internetsku platformu našeg partnera (BiD Netvork) za povezivanje, što dovodi do lokalnih i međunarodnih partnerstava;
 • Strukovne škole i prateća podrška uspešnim učesnicima i podnosiocima zahteva (uglavnom start-up kompanija). Oni se pažljivo prate kako bi se osigurala održivost;
 • Kratkoročne šeme za zapošljavanje takozvano “Cash for work zapošljavanje”, koje se uglavnom bavi inicijativama lokalne zajednice. Smatramo da su ove šeme vrlo korisne i efikasne u oblasti u kojoj je nezaposlenost veća od 50%.Sarađujemo uglavnom sa sledećim partnerima:

 • Međunarodne nevladine organizacije
 • Nacionalne i lokalne nevladine organizacije
 • Ambasade
 • Obrazovne strukture (univerzitet i škole)
 • Opštine (lokalna uprava)

Tokom godina imali smo uspešnu saradnju sa različitim agencijama i organizacijama, poput UNDP-a, UNICEF-a, francuske ambasade, britanske ambasade, Ministarstva spoljnih poslova Holandije, holandske NVO SPARK, holandske NVO BiD mreže, Mercy Corps, Booz-Allen-Hamilton i druge razne agencije USAID-a itd.

Od kada je PCZ počeo sa radom, obučili smo oko 700 ljudi o različitim preduzetničkim temama. Oko 300 klijenata PCZ učestvovalo je u različitim organizovanim studijskim posetama; oko 250 ljudi učestvovalo je na različitim okruglim stolovima i sesijama koje je PCZ organizovao. Kao rezultat svih PCZ aktivnosti pokrenuto je 61 MSP, 40 već postojećih poslova je poraslo zahvaljujući podršci koju je dobilo od PCZ, zaposlilo se 157 ljudi, a 76 klijenata je započelo ili razvilo svoj posao ili su pronašli zaposlenje kroz razne aktivnosti povezivanja koje je organizovao PCZ.