Mbyllja e ngjarjes


Postuar në 13.07.2020


Mbyllja e ngjarjes në internet! Prezantuam rezultatet e projektit tonë "Gratë e reja, nismëtare të ndryshimeve socio-ekonomike" për të gjithë aktorët e rëndësishëm të shoqërisë sonë! Në postimin e radhes, mund të shihni se çfarë bëmë dhe si e bëmë atë gjatë projektit, duke përdorur mjete moderne. Projekti u mbështet dhe u financua nga UNMIK - United Nations Mission in Kosovo

47das416ads56ads56sadasdasdas.png

415sad4514a5ds54ads.png

Havijera.png

mila.png

Jelena.png

5ad56s451das451das415das415ads.png