Biseda frymëzuese me Zorica Velkovski


Postuar në 26.04.2020BLINK 42-21 është një platformë që lidh njerëzit e përkushtuar me idenë se inovacioni social mund të çojë në transformim ekonomik, arsimor, shoqëror dhe të shndërrojë sfidat kulturore në mundësi për mirëqenien e Shoqeria. Ne besojmë se risia - krijimi dhe adoptimi i ideve të reja - është çelësi i përparimit njerëzor, prosperitetit dhe lumturisë. Ne zhvillojmë ide të reja, mjete dixhitale dhe strategji për fuqizimin e qytetarëve dhe institucioneve, duke promovuar angazhimin qytetar, inovacionin në arsim dhe krijimin e përvojës së re kulturore.